Jan 30, 2015

A Tribute to the 44 SAF members who fell in Mamasapano, Maguindanao

Ang Tunay na Bayaning Pilipino

Mabuhay kayong magigiting na bayani!

Mga tunay na bayani sa Pilipinas.

Ang Diwa ng Pagiging Isang Bayani


Pilipinas kong mahal, tunay na bayan ng mga bayani
Mga sundalo’t kawal na handang mag-alay ng buhay
Ilang himagsikan laban sa mga dayuhan iyong pinaglabanan
Ilang beses na ba ang Pilipinas ay nakapagtamo ng tagumpay
Upang makamtam ang minimithing tunay na kalayaan
Sapat na ba ito sa atin makulay na kasaysayan
Ngayon nababalot ng pighati at agam-agam?

 
Aanhin ang kalayaan kung sa sariling lupa ay may alitan
Kapwa Pilipino nalilihis ng ideaolohiya at hangarin
Bagkos may iilan handang magbuwis ng buhay
Para sa ikakabuti ng ating mahal na Pilipinas.

Kayong mga sundalo’t magigiting na kawani
 Labing-apat na matatapang at handang lumaban sa ngalan ng bayan
Ang inyong paglisan ay labis namin dinaramdam
Ang inyong pagpanaw ay higit namin kinamumuhian
Sapagka’t kayo’y tunay na nanilbihan sa ating inang bayan
Sa puso't isipan kayo'y tunay na dakilang bayani. 

  
Dalamhati't pighati kaisa ang buong bayan. 

Early Christmas Shopping at Royal SportsFest Sale at YWCA

Striptop Outlet Store will stage the 1st Royal SportsFest Sale on October 14-18, 2017 from 10am to 7pm at the YWCA Gym (Young Women’...